Myelodisplastik sendromlu bir gebede spinal anestezi uygulaması: Olgu sunumu.


TEKİN M. , HOŞTEN T. , SOLAK Z. M. , TOKER K.

XLII. Türk Anestezi Ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Turkey, 29 October - 01 November 2008

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey