YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNİN WEB SİTELERİNİN PAZARLAMA KARMASI (7P) UNSURLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ


Kiş B., TÜZÜNKAN D., UCA S.

20. Ulusal Turizm Kongresi, Turkey, 16 - 19 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey