Video Görüntüleri Kullanılarak Sürücü Yorgunluğu Sezme Sistemi GeliĢtirilmesi(Development of Driver Fatigue Detection System By Using Video Images)(Bu çalışma ASYU-2017 Konferansında sunulmuş ve sadece özet olarakBildiri Özetleri Kitabı (ISBN: 978-605-84722-8-0)’nda yayımlanmıştır)


KIR SAVAŞ B., BECERİKLİ Y.

Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications, vol.1, no.2, pp.193-196, 2018 (National Non-Refereed Journal)