Housing Finance System and Analysis of The Applications of Housing Development Administration of Turkey


Creative Commons License

Ayan E. B.

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.51, pp.139-155, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Muhasebe ve Finansman Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.139-155
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Housing finance is one of the most important problems of the developing countries. In the developed countries, long termed mortgage backed securities are the base of the housing finance system. Certainly, to be able to work the system effectively, it is essential to having some complementary financial institutions and long termed economic stability. Because it is a governmental institution, in short term, Housing Development Administration could play an essential role and could provide very significant contributions to housing finance in Turkey. But Housing Development Administration’s existing policies is far away from that point. Housing Development Administration’s existing finance policies, ignoring the other factors, only aim to increase the house reserves. That’s why, constantly it cause new problems, in contrary to bringing efficient solutions. It is considered that, issuing the mortgage backed securities derived from mortgage credits portfolio of the Housing Development Administration will provide a great contribution to housing finance problem in Turkey.

Konut finansmanı, gelismekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından biridir. Gelismis ülkelerde, konut finansmanı sisteminin temelini konut kredisi portföyüne dayalı olarak türetilen uzun vadeli menkul kıymet ihracı olusturmaktadır. Kuskusuz bu sistemin etkin bir biçimde islemesi, sistemin altyapısını olusturacak çesitli kurumlara ve uzun vadeli ekonomik istikrara bağlıdır. Bir kamu kurulusu olması dolayısıyla, Toplu Konut Đdaresi’nin, Türkiye’de kısa vadede konut finansmanı sorununun çözümüne katkı sağlayabilecek en önemli unsurlardan biri olduğu düsünülmektedir. Ancak Toplu Konut İdaresi’nin mevcut isleyiş biçimi, söz konusu sorunun çözümüne katkı sağlamaktan son derece uzaktır. Toplu Konut İdaresi, konut sorununa ilişkin köklü çözümler getirmek yerine, sadece konut sayısının arttırılmasını hedefleyen sağlıksız ve sürekli yeni sorunlar üreten bir finansman anlayısını esas almaktadır. Toplu Konut Đdaresi tarafından gerçeklestirilen vadeli konut satısları sonucu olusan kredi portföyüne dayalı olarak menkul kıymet ihraç edilmesi, söz konusu finansman sorununun çözümüne önemli katkı sağlayacaktır.