Normal ve Malign Meme Dokusundan İzole Edilen Stromal Hücrelerin İmmunofenotipik, Genomik, Çoğalım Ve Apopotoza Direnç Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


SUBAŞI C., ERMAN G., ÜNAL Z. S. , SAĞLAM Ö., GACAR G. , KARAÖZ E.

1. Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 28 September - 02 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey