Normal ve Malign Meme Dokusundan İzole Edilen Stromal Hücrelerin İmmunofenotipik, Genomik, Çoğalım Ve Apopotoza Direnç Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


SUBAŞI C., ERMAN G., ÜNAL Z. S. , SAĞLAM Ö., GACAR G. , KARAÖZ E.

1. Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Türkiye, 28 Eylül - 02 Ekim 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Sakarya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye