EKO-BELİRLEYİCİLER İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR PERFORMANS FAKTÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE İNOVASYON STRATEJİSİNİN MODERATÖR ETKİSİ


AKSU B. , AKMAN G.

International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019, 1 - 03 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text