İDİOPATİK NEFROTİK SENDROMLU 125 HASTANIN UZUN DÖNEM SONUÇLARI VE PROGNOZA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN LİTERATÜR İLE KARŞILAŞTIIRLMASI


ÇELAKIL M. , AKTAŞ ÖZGÜR H. M. , BEK K.

ULUSLARARASI KATILIMLI 10. ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 1 - 04 May 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey