1071 Stratejik Bir Hata mı?


Creative Commons License

Demirkaya H.

Turan-Sam Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi/ TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed Journal, cilt.10, no.37, ss.160-167, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 10 Konu: 37
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Turan-Sam Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi/ TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed Journal
  • Sayfa Sayısı: ss.160-167

Özet

1071 STRATEJİK BİR HATA MI? 

Genellikle tarih kitaplarında Türklerin Anadolu’ya gelişi 1071 Malazgirt Zaferine bağlanmaktadır. Bu tarih baz alınırsa, bu tarihten önce Anadolu’da Türk olmadığı düşüncesi kabul edilmiş olmaktadır. Oysa bu ön kabul Türk tarihinin yanlış anlaşılmasına yol açmaktadır. Ayrıca bu durum Türklerin, tarihleri ile ve Anadolu coğrafyası ile bağlarını zayıflatmasına hizmet etmektedir. Bu boyutuyla da Anadolu’nun başka kavimlere ait olduğu savını güçlendirmektedir. Oysa son dönemde yapılan araştırmalar ve muhtelif kazılarda ortaya çıkan bulgular, bu yaklaşımın doğru olmadığını, Türklerin Anadolu’ya gelişinin çok eski tarihlere dayandığını ortaya koymaktadır.  Bu çalışma bu konudaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için, tarihçilerimizin konuyu daha çok araştırmasını amaçlamaktadır. Böylece tarihçilerin konuya dikkatlerini yoğunlaştırmak hedeflenmektedir. Eğer bu yapılır ve hem ülke hem de dünya komuoyu doğru bilgilerle beslenirse, çalışma da amacına ulaşmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türk tarihi, Anadolu tarihi, Malazgirt Zaferi. JEL Kodu: M19. 

 

 

IS 1071 A STRATEGIC MISTAKE? 

Generally, in the history books, coming to Anatolia of Turks are connected to Malazgirt Victory. If this date is taken as basis, it is assumed that before this date, there were not Turks in Anatolia. However, this preacceptance leads to misunderstanding of Turkish history. Moreover, this situation serves to weaken the ties of the Turks with their histories and Anatolian geography. With this dimension, it strengthens the argument that Anatolia belongs to other nations. However, recent researches and findings in various excavations reveal that this approach is not correct and that the Turks are based on ancient histories of the development of Anatolia.  This study aims to further investigate of historians in this subject in order to remove the confusion in this subject. Thus, it is aimed to intensify the attention of historians to the subject. If this is done and both the country and the world committee are fed with the right information, it will be achieved for the purpose of work.

Keywords: Turkish history, Anatolian history, Malazgirt Victory. JEL Code: M19.