Eşzamanlı Karaciğer ve Dalak Tutulumuyla İnflamatuar Myofibroblastik Tümör Olgu Sunumu


KAYASELÇUK F., CANPOLAT E. T. , NOYAN M. T. , VURAL Ç.

20. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 29 September - 03 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey