Fazla madde kayıplı dişlerin indirekt yöntem ile konservatif tedavisi 4 olgu sunumu


TEKÇE N. , GÖKTÜRK S. A. , KARAKUYU H., TUNCER S.

21. TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Turkey, 28 - 30 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey