Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun Manevi Tazminat Talebinin Islah Yoluyla Davaya Dahil Edilemeyeceğine İlişkin 15.06.2016 GÜN VE 2014/4- 1193, 2016/800 Sayılı Kararı Üzerine Düşünceler


Creative Commons License

Mıdık B. , Akil C.

İzmir Barosu Dergisi, no.2, pp.127-158, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : İzmir Barosu Dergisi
  • Page Numbers: pp.127-158

Abstract

Yargıtay, haksız fiile dayanan maddi tazminat davalarında ıslah yoluyla manevi tazminat talebinin ileri sürülemeyeceğini kabul etmektedir. Bu Yargıtay içtihadının gerekçesi ıslahın; hakkında usulüne uygun şekilde dava açılmış hususlarda mümkün olacağı, bu nedenle davanın başında ileri sürülmemiş manevi tazminat talebinin ıslaha konu oluşturamayacağıdır. Buna karşın Yargıtay, başka bazı davalarda aksi yönde kararlar vermekte, davanın başında ileri sürülmemiş farklı taleplerin ıslah ile davaya dâhil edilmesini kabul etmektedir. Yargıtay’ın manevi tazminat talebinin ıslah yoluyla ileri sürülemeyeceğine ilişkin kararları kanımızca usul ekonomisi ilkesine ve ıslahın amacına aykırıdır. Bu çalışmada, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun haksız fiilden kaynaklanan maddi tazminat davasında ıslah ile manevi tazminat ileri sürülemeyeceğine dair 2016 tarihli bir kararı incelenecektir.