İşletmelerde Sürdürülebilirlik: Sanayi Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

Koçer S. , Ertel R., Çeber B.

Social Mentality And Researcher Thinkers Journal, vol.4, no.11, pp.315-329, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 11
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.31576/smryj.72
  • Title of Journal : Social Mentality And Researcher Thinkers Journal
  • Page Numbers: pp.315-329

Abstract

İşletmelerin en büyük amacı hayatta kalmalarını sağlayacak gelişimi göstermeleridir. Bunun için de işletmeler çevre ile

uyumlarını ifade eden sürdürülebilirliği sağlamaları gerekir. İşletmeler kurumsal sürdürülebilirliklerini bir bütüncü

yaklaşımla ele almalı ve çevresel, sosyal ve ekonomik altboyutlarda gerçekleştirmelidir.

Araştırmanın temel konusu; işletmelerin, sürdürülebilirliğin altboyutları olan sosyal, çevresel ve ekonomik katmanları iş

yapış tarzlarına, kurum içi ve kurum dışı iletişimlerine ne kadar dahil ettiklerini ortaya koymaktır. Sanayi sektöründe

faaliyet gösteren Filli Boya, Korozo ve Exitcom işletmelerinin yöneticileri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler

gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular Signitzer ve Prexl’in kurumsal sürdürülebilirlik modeli çerçevesinde

yorumlanmıştır.