Basit Fen Deneylerinin Öğrencilerin Bilimsel Bilgiye Ulaşmasına Etkileri


Nasırlı M., Karataş A. , Acar Ö.

Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, cilt.7, ss.1-26, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-26

Özet

Son yıllardaki araştırmalar basit araç-gereçlerle işlenen laboratuvar derslerinin önemine vurgu yapmaktadır. Bu çalışmada, öğretim programındaki deney ve etkinliklere ilave olarak, basit araç gereçler kullanılarak açık uçlu deneyler yapmanın öğrencilerin bilimsel bilgiye ulaşmasına etkisi araştırılmıştır. Yapılan deneyler ve etkinlikler Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarına ve kazanımlarına uygundur. Açık uçlu ve basit araç gereçlerle yapılan ilave etkinlikler ve deneyler ünitelere uygundur, ayrıca konulara uygun olacak şekilde dengeli dağıtım yapılmıştır. Araştırma bir dönem boyunca sürdürülmüş ve her ünitedeki konulara uygun olan 10 adet açık uçlu deney öğrenciler tarafından bireysel olarak yapılmıştır. Seçilen deneyler ders kitaplarında bulunmayan deneylerdir. Çalışma grubu, 5. ve 6. sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 147 öğrencidir. Araştırmada tek grup öntest-sontest araştırma modeli kullanılmıştır. “Fen Deneylerinin Bilimsel Bilgiye Ulaşmadaki Etkisi” anketi (FDBBUT) uygulama öncesi ve sonrası uygulanarak veriler toplanmış ve karşılaştırma yapılmıştır. Ön ve son test arasında değişim frekansı hesaplanmıştır. Deneyler günlük hayattaki malzemelerle yapılmış ve konular hayatın akışı içerisinde karşılaşılan olaylarla ilgili seçilmiştir. Bu yolla öğrencilerin öğrendikleri konular ile fen bilimlerinin günlük hayattaki işlevi hakkında bağlantı kurması sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmada yapılan uygulamalar sonrasında öğrencilerin, bilimsel bilgiyi kullanma, yorumlama, fen bilimleri dersini hayatın bir parçası olarak görme ve fen bilimlerinde deneylerin önemi konularındaki düşüncelerinin olumlu yönde geliştiği görülmüştür.