Görüntü Histograminda Yer Alan En YüksekDeğere Verilerin Kayipsiz ve Geri DönüşümlüGizlenmesi


Creative Commons License

Solak S.

ULUSLARARASI MARMARA FEN BİLİMLERİ KONGRESİ 2019 BAHAR, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.323-327

  • Basıldığı Şehir: Kocaeli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.323-327

Özet

Verilerin, görüntü dosyaların içerisine üçüncü kişiler tarafından fark edilmeyecek biçimde saklanması Görüntü Steganografisi olarak adlandırılmaktadır. Görüntü Steganografisi çalışmalarında temel amaç, örtü görüntü ile stego görüntü benzerlik oranı, veri gizleme kapasitesi, stego görüntü kalitesi gibi değerlendirme ölçütlerinin yüksek olmasını sağlamaktır. Ayrıca, stego görüntü içerisinde yer alan veri elde edildikten sonra orijinal örtü görüntünün kayıpsız bir şekilde elde edilmesi tıp, sanat ve askeri uygulamalarda önemlidir. Çalışmada, örtü görüntülere kayıpsız ve geri dönüşümlü veri gizlenme yapılabilmesi için görüntü histogramı yöntemi kullanılmıştır. Gizlenecek olan veriler, görüntü histogramında en fazla yer alan değerin değiştirilmesi ile saklanmaktadır. Deneysel çalışmalarda, verilerin görüntüye gizlenmesi ve tekrar elde edilmesi %100 başarımla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, örtü görüntü orijinal hali kayıpsız bir şekilde elde edilmiştir.