İmam-ı Gazali Ve İbni Haldun’un İktisadi Düşünceleri Üzerine Bir Çalışma


Creative Commons License

İnce M. R. , Göçeri K.

European Congress on Economic Issues, Kocaeli, Türkiye, 30 Mart - 01 Nisan 2017

  • Basıldığı Şehir: Kocaeli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

İslam medeniyeti içerisinde faklı zaman ve mekanlarda yaşamış olan bu iki düşünürün iktisadi olaylara bakış açısı farklı olmakla beraber aynı kaynaktan beslenmeleri dolayısıyla aynı sonuçlara varmışlardır. Şöyle ki İmam-ı Gazali’ye göre İktisat gerek teorik gerekse pratik olarak kendisi için ilgilenileceksek bir amaç olmamakla birlikte daha yüksek bir amacın aracı olarak ilgiye değerken; İbni Haldun için İktisat ise fıkıh alimleri gibi hukuki ve şer’i kaideler koymak olmadığı gibi, Sufiler gibi ahlaki ve manevi hükümler koyarak nasihat etmekte değildir. Onun yegane gayesi; iktisadi faaliyetleri göründüğü ve işlediği biçimde aynen tasvir etmek, bu faaliyetlere ve hadiselere esas teşkil eden illetleri ve sebepleri ortaya koymaktır.

Bu çalışmanın amacı aynı medeniyet içerisinde yoğrulmuş fikir ve düşüncelerin iki zirve noktası olarak gösterilen Hüccetü’l İslam Ebu Hamid Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed el-Gazzali et Tusi ve Ebu Zeyd Abdurrahman Bin Muhammed bin Haldun el Hadrami kısaca İmam-ı Gazali ve İbni Haldun’un iktisat hakkındaki düşüncelerin günümüz dünyasına ve günümüz dünyasının iktisat düşüncelerine ışık tutmakta ve onlara tekaddüm etmekte olduğunun gösterilmesidir.