ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt IV Malvarlığına Karşı Suçlar (TCK m. 141-169)


Creative Commons License

Evik A. H.

Hileli İflas Suçu-Taksirli İflas Suçu, Ahmet Köksal bayraktar, Editör, Onikilevha, İstanbul, ss.303-397, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayın Evi: Onikilevha
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayısı: ss.303-397
  • Editörler: Ahmet Köksal bayraktar, Editör

Özet

HİLELİ İFLAS SUÇU

Çalışmanın konusunu, Türk Ceza Kanunu’nun 161. maddesinde düzenlenmiş olan “hileli iflas suçu” oluşturmaktadır. Çalışmanın başlangıç noktasını bugüne kadar bu konuya ilişkin ayrıntılı bir çalışma yapılmamış olması oluşturmaktadır. “Hileli iflas suçu” diğer beyaz yaka suç tipleri arasında, işlenme şekillerinin farklılık gösterebilecek yapıda olmaları sebebiyle özellik arz eden sorunlar içermektedir. Suçun işlenmesi ile ortaya çıkan tüm sorunlar suçun unsurları incelenirken ele alınmıştır. Çalışmada; öncelikle suçun maddi unsuru kapsamında tipik eylem unsuru, suçun faili ve mağduru, suçun maddi konusu incelenmiştir. İkinci bir bölümde suça etki eden nedenler ve yaptırım konuları irdelenmiştir. Netice kısmında ise, hileli iflas suçuna ilişkin ulaştığımız kanaat ve söz konusu suçun algısı ve önlenmesi konusunda öneriler ifade edilmiştir.


TAKSİRLİ İFLAS SUÇU

 Çalışmanın konusunu, Türk Ceza Kanunu’nun 162. maddesinde düzenlenmiş beyaz yaka suçlarından “taksirli iflas suçu” oluşturmaktadır. “Taksirli iflas suçu” bünyesinde, diğer mala karşı suçlara nazaran, işlenme şekillerinin farklılık gösterebilecek bir yapıda olması sebebiyle özellik arz eden pek çok sorun barındırmaktadır. Suçun işlenmesi ile ortaya çıkabilecek olası tüm hukuki problemlere suçun unsurları incelenirken değinilmiştir. Çalışmada; öncelikle suçun maddi unsuru kapsamında tipik eylem unsuru, suçun faili ve mağduru, suçun konusu, suça etki eden ve kusurluluğu etkileyen nedenler, suçların birleşmesi, suç ortaklığı, teşebbüs ve yaptırım konuları irdelenmiştir. Netice kısmında ise, taksirli iflas suçuna ilişkin ulaştığımız kanaat ve öneriler ifade edilmiştir.