FRAUDULENT BANKRUPTCY CRİME-OFFENCE OF NEGLİGENT BANKRUPTCY CRİME


Creative Commons License

Evik A. H.

in: ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt IV Malvarlığına Karşı Suçlar (TCK m. 141-169), Ahmet Köksal bayraktar, Editor, Onikilevha, İstanbul, pp.303-397, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Onikilevha
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.303-397
  • Editors: Ahmet Köksal bayraktar, Editor
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

FRAUDULENT BANKRUPTCY

 

The work consists of the analysis of the fraudulent bankruptcy which is regulated in the article 161 of the Turkish Criminal Code. The starting point of the examination was the lack of researches done on the subject. The fraudulent bankruptcy crime creates problems among other white collar crimes because of its possibilities of different deviations. The problems derived from the committing of the crime are all examined while analyzing the elements of the crime. In a first part of the paper, the examination of the legality within the scope the material element of the crime, the perpetrator and the victim of the crime and the subject of the crime are being presented. On another part the causes that influence the crime and the sanction are appraised. The paper concluded with the opinions and proposal about the perception and the prevention of the crime.OFFENCE OF NEGLİGENT BANKRUPTCY

This article concentrates upon the offence of negligent bankruptcy which is one of white collar crimes prescribed by provision 162 of Turkish Criminal Code. Unlike other crimes against property, the offence of negligent bankruptcy embodies many specific difficulties due to variety of ways to commit the relevant crime. In this study; firstly typical act within the context of  actus reus,then perpetrator and victim, subject, factors affecting offence and culpability, joinder of criminal offences, accomplice, attempt and sanction will be examined. In the concluding part, we have expressed our opinions and proposals concerning offense of negligent bankruptcy.

HİLELİ İFLAS SUÇU

Çalışmanın konusunu, Türk Ceza Kanunu’nun 161. maddesinde düzenlenmiş olan “hileli iflas suçu” oluşturmaktadır. Çalışmanın başlangıç noktasını bugüne kadar bu konuya ilişkin ayrıntılı bir çalışma yapılmamış olması oluşturmaktadır. “Hileli iflas suçu” diğer beyaz yaka suç tipleri arasında, işlenme şekillerinin farklılık gösterebilecek yapıda olmaları sebebiyle özellik arz eden sorunlar içermektedir. Suçun işlenmesi ile ortaya çıkan tüm sorunlar suçun unsurları incelenirken ele alınmıştır. Çalışmada; öncelikle suçun maddi unsuru kapsamında tipik eylem unsuru, suçun faili ve mağduru, suçun maddi konusu incelenmiştir. İkinci bir bölümde suça etki eden nedenler ve yaptırım konuları irdelenmiştir. Netice kısmında ise, hileli iflas suçuna ilişkin ulaştığımız kanaat ve söz konusu suçun algısı ve önlenmesi konusunda öneriler ifade edilmiştir.


TAKSİRLİ İFLAS SUÇU

 Çalışmanın konusunu, Türk Ceza Kanunu’nun 162. maddesinde düzenlenmiş beyaz yaka suçlarından “taksirli iflas suçu” oluşturmaktadır. “Taksirli iflas suçu” bünyesinde, diğer mala karşı suçlara nazaran, işlenme şekillerinin farklılık gösterebilecek bir yapıda olması sebebiyle özellik arz eden pek çok sorun barındırmaktadır. Suçun işlenmesi ile ortaya çıkabilecek olası tüm hukuki problemlere suçun unsurları incelenirken değinilmiştir. Çalışmada; öncelikle suçun maddi unsuru kapsamında tipik eylem unsuru, suçun faili ve mağduru, suçun konusu, suça etki eden ve kusurluluğu etkileyen nedenler, suçların birleşmesi, suç ortaklığı, teşebbüs ve yaptırım konuları irdelenmiştir. Netice kısmında ise, taksirli iflas suçuna ilişkin ulaştığımız kanaat ve öneriler ifade edilmiştir.