Fotoğraf Sanatında Yapay Zekâ Kullanımı


Sağlamtimur B. , Oskay H. A.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi I. Uluslararası Konya Sanat Sempozyumu (1st IKAS International Art Symposium) "Sanatta İletişim", Konya, Turkey, 5 - 07 November 2020, pp.165-167

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.165-167

Abstract

Transition from traditional photography methods to digital photography and after the

wide usage net provided by internet, photography has become one of the most

demanded art and communication tool. Due to its structure, photography art continues

to progress with its interaction with technological advancements. With the advancing

computer processors and image processing software, the photographer first could

archive and alter the digital photograph in computer environment and today can carry

the reality seeking production process to a new dimension with artificial intelligence

applications. This alteration process also transforms today’s art photography perception,

substantially breaking away from traditional production processes.

Artists, by using artificial intelligence supported software, can change the raw digital

data with interface interventions. Digital photography databases, which could be

reached via internet network and/or stored in servers, are processed with artificial

intelligence based new image processing systems enable applications, where the

photographer can be seen only as an ‘intermediary factor’ today. Photographers get a

chance to produce various works in new medium by using the changing and

transforming technological opportunities. In this study, where the artist who is

endeavoring to set a communication with the audience, had to be addressed pursuant to

the ethical dispute due to the involvement of artificial intelligence in the production

process. Besides, the effects of artificial intelligence applications to photography arts’

future has been addressed.

Geleneksel fotograflama yöntemlerinden dijital fotografa geçis ve ardından internetin

sundugu yaygın kullanım agı sayesinde, fotograf tüm dünyada en yogun talep gören

sanat ve iletisim araçlarından birisi haline gelmistir. Fotograf sanatı, yapısı geregi

teknolojik gelismelerle etkilesim içerisinde gelisimini sürdürmektedir. Gelisen bilgisayar

islemcileri ve g.rüntü isleme yazılımları sayesinde ilk etapta dijital fotografı bilgisayar

ortamında arsivleyen ve baskalastırabilen fotografçı, günümüzde yapay zekâ

uygulamalarıyla dijital fotograf makinesi ile gerçekligin pesinde üretim yapma sürecini

yeni bir boyuta tasımaktadır. Bu degisim süreci geleneksel üretim sürecinden büyük

.l.üde kendisini kopartan günümüz fotograf sanatı algısını da d.nüstürmektedir.

Sanatçılar, dijital fotograf üzerinde, yapay zekâ destekli yazılımlar kullanarak, fotografın

ham dijital verilerini ara yüz müdahaleleri vasıtasıyla degisiklige ugratabilmektedir.

Internet agı ile ulasılabilen ve/veya sunucularda saklanan dijital fotograf veri

tabanlarının, yapay zekâ temelli yeni g.rüntü isleme sistemleri ile islenmesi sayesinde,

fotografçının g.rüntüyü olusturmada yalnızca bir ‘ara etmen’ olarak yer aldıgı

uygulamalar da günümüzde g.rülmektedir. Fotografçılar, sanatsal üretimlerinde,

degisen ve d.nüsen teknolojik olanakları da kullanarak yeni mecralarda farklı eserler

olusturabilme sansını yakalamıslardır. Bu çalısmada izleyiciyle iletisim kurma gayreti

içerisinde bulunan sanatçı, üretim sürecine yapay zekanın da dahil olmasıyla ortaya

çıkan etik tartısmalar çerçevesinde ele alınmak durumunda kalmıstır. Ayrıca, yapay zekâ

uygulamalarının fotograf sanatının gelecegi üzerine etkilerine de deginilmistir.