Bilgi Yönetimi ve Bilgi Yönetiminin Öğrenen Örgütler İçin Önemi


Creative Commons License

Karadeniz E. M.

Kocaeli Üniversitesi 4. Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 29 May 2015, pp.161-183

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.161-183
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzün en büyük özelliği değişimlerin hemen hemen her alanda hızlı yaşanmasıdır. Özellikle son yıllarda iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler birçok alanda köklü değişimlere yol açmış ve bilgi teknolojilerine dayalı bilgi sistemlerinin yaygın olarak kullanımına başlanmıştır. Bilgi sistemlerinin kullanımına başlanması, bireylerin yaşam biçimlerini değiştirdiği gibi, örgütsel yapıları da etkilemiştir. Örgütlerde iş yapma biçimlerinden, örgütte görev alan bireyler arasındaki ilişkilere kadar birçok unsur bu gelişmelerden etkilenmiş ve bunların neticesinde örgütlerde bilgi yönetim sistemleri kurulmuştur. Bilginin etkin yönetilmesi, özellikle planlama ve stratejik planlama, karar verme süreçleri, hedeflerin belirlenmesi ve yeni ürün/hizmet geliştirme gibi iş süreçlerinde öne çıkmaktadır. Bilgi yönetiminin örgütlerde yaygın biçimde kullanımının en önemli yararı, şüphesiz örgüt içi iletişime olduğu kadar, örgütsel bir kültürün oluşturulmasına da yaptığı katkıdır. Çünkü bilgi sistemleri ve bunların yönetimi, örgütlerin amaçlara ulaşımını, paylaşılan vizyonun benimsenmesini, örgütün kendine özgü kimliğini yansıtacak ortak bir dilin konuşulmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada, bilgi yönetiminin,  özellikle öğrenen organizasyonlar açısından önemi ve etkileri incelenmeye çalışılmaktadır.