İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi


Küçük A. , Arı A. A. , Demir B. , Kaya T. B.

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, no.3, pp.1984-2004, 2011 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 3
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : e-Journal of New World Sciences Academy
  • Page Numbers: pp.1984-2004

Abstract

Araştırmada veri toplama formu; MEB tarafından geliştirilen ilköğretim matematik öğretmenliği özel alan yeterliklerinden ”Matematik Dersi Öğrenme Alanlarına İlişkin Yeterlikler” ile “Matematik Dersi Becerileri Geliştirme” ve buna bağlı olarak A1, A2, A3 düzeyinde 49 performans göstergesinin dereceleme ölçeğine dönüştürülmesi ile elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümlerinde okuyan 486 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, MEB tarafından geliştirilen ilköğretim matematik öğretmenliği özel alan yeterliklerinden ”Matematik Dersi Öğrenme Alanlarına İlişkin Yeterlikler” ile “Matematik Dersi Becerileri Geliştirme” araçları kullanılmıştır. Verileri çözümlemede SPSS paket program kullanılmış, değişkenlere bağlı olarak “t-testi” ve “tek yönlü varyans analizi” teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının cinsiyetleri ile yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark yok iken, sınıf düzeyleri ile arasında anlamlı bir fark olduğu gözlenmiştir. Öğrenme alanlarından en yüksek puan sayılar öğrenme alanında elde edilmişken, en düşük puan ise olasılıkistatistik öğrenme alanından elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının kendilerini en yeterli hissettiği beceri alanı problem çözme becerilerini geliştirme alanı iken, en yetersiz hissettikleri alan ise ilişkilendirme beceri alanıdır.