Yeni Nesil Makro Gözenekli İndirgenmiş Polietheramine Bazlı Kriyojellerin Cu (II) İyon Adsorpsiyon Uygulamaları


ERDEM A. , Ngwabebhoh A. F. , YILDIZ U.

6. Fiziksel Kimya Kongresi, 15 - 18 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text