-A başla-


Creative Commons License

Acar K.

TDK IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, İzmir, Turkey, 24 - 29 September 2000, pp.21-32

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.21-32

Abstract

Bu bildiride Türkiye Türkçesinde kullanılan birleşik fiillerde görülmeyen -A başla- kalıbı üzerinde durulmuştur. Türkiye Türkçesindeki birleşik fiillerden asıl fiil+ zarf-fiil eki+ tasvirî yardımcı fiil yapısında olanlarda kullanılan tasvirî yardımcı fiiller arasında başla- fiili yoktur. Dolayısıyla lehçeler arası çevirilerde başka Türk şivelerindeki "... aka başladı" vb. ifadeler, ".... akmaya başladı şeklinde çevrilmektedir. Çevirideki ifadenin yapısı ile asıl ifadenin yapısındaki morfolojik yapı birbirinden tamamen farklıdır. Çalışmada söz konusu kalıbın tarihî ve çağdaş Türk şivelerindeki varlığı sorgulanmış, bu yapının Eski Uygur Türkçesi döneminde ortaya çıktığı, Batı Türkçesinde bir iki örneğin dışında benimsenmediği, buna karşılık Kuzeydoğu Türkçesinde geniş ölçüde kullanıldığı tespit edilmiştir.