Ca Mg Al Hidrotalsit Katalizörlerin Etkinliğinin Bitkisel Atık Yağlardan Biyodizel Üretiminde İncelenmesi


ÇAKIRCA E. E. , AKIN A. N.

12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-12), Turkey, 22 August 2106 - 26 August 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey