Konaklama İşletmelerinin Pazarlama Estetiği Unsurlarının Turistlerin Demografik Değişkenlerine Göre İncelenmesi: Eskişehir Örneği


YÜKSEK G., UCA S. , ASMADİLİ M.

III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 20 - 21 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text