DESIGN AND USABILITY OF FACE RECOGNITION BASED ANNOUNCEMENT SYSTEM


Creative Commons License

Yılmazer B., Solak S.

EUROASIA JOURNAL OF MATHEMATICS - ENGINEERING NATURAL & MEDICAL SCIENCES, vol.8, no.16, pp.21-35, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The rapid developments in technology have an increasing impact and use on biometric person recognition systems. Facial recognition-based systems, one of the biometric person recognition systems, have been widely used in recent years thanks to their easy implementation, fast integration and simple usage as they do not require any additional equipment. Especially the widespread use of computer vision and cloud-computing based applications, smart face recognition systems have become an indispensable part of our lives in recent years. The use of these systems, which have become widespread in security, health, education, military, shopping mall and industrial areas, has increased more during the pandemic period. Institutions and organizations do not want to allocate time and cost to write their own software for face recognition based systems. The services offered by major cloud computing providers can be used to solve this problem. In this context, the article presents a smart announcement system design using cloud computing based face recognition technology. In the past, making an announcement has been seen as a difficult task. It was thought to be a time consuming task, both because of the cost of printing and because all the operations had to be repeated when there were changes in the announcement. Today, signs have left their places to digital screens. It will especially ensure that announcements, warnings, promotions, and notifications are performed effectively at the developed system for large scale institutions, organizations, factories, universities, shopping malls and health institutions. Facial recognition based smart announcement system detects features such as person recognition, gender, and age estimation at a rate of 100% and displays personal announcements according to their priority status. In addition, according to the experimental studies, it was observed that the person recognition and the presentation of the announcements on the screen took an average of 1.3 seconds. According to the announcement system survey, 85% of those who use the system stated that it is useful and user-friendly.

Teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerin her alanda olduğu gibi biyometrik kişi tanıma sistemleri üzerinde de her geçen gün etkisi ve kullanımı artmıştır. Biyometrik kişi tanıma sistemlerinden biri olan yüz tanıma tabanlı sistemler, ek bir donanıma ihtiyaç duymaması, kolay kurulum ve kullanım, hızlı entegrasyonu sayesinde son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Özellikle bilgisayarlı görme ve bulut bilişim tabanlı uygulamaların yaygınlaşması ile akıllı yüz tanıma sistemleri son yıllarda hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Güvenlik, sağlık, eğitim, askeri, alışveriş merkezi ve endüstriyel alanlarda yaygınlaşan bu sistemlerin kullanımı pandemi döneminde daha fazla artış göstermiştir. Yüz tanıma tabanlı sistemler için kurum ve kuruluşlar kendi yazılımlarını yazmak için zaman ve maliyet ayırmak istememektedir. Bu soruna çözüm için büyük bulut bilişim sağlayıcılarının sunduğu hizmetlerden yararlanılabilmektedir. Bu kapsamda makalede, bulut bilişim tabanlı yüz tanıma teknolojisi kullanılarak akıllı duyuru sistemi tasarımı sunulmaktadır. Geçmişte bir duyurunun yapılması zaman alan zor bir iş olarak görülmüştür. Hem baskı mataryelleri sebebiyle maliyetli hemde duyuruda değişiklik olduğunda tüm işlemlerin tekrar yapılması gerektiğinden zaman alan bir iş olduğu düşünülmekteydi. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle tabelalar yerlerini dijital ekranlı ürünlere bıraktı. Geliştirilen bu sistem ile özellikle büyük çapta kurum, kuruluşlar, fabrikalar, üniversiteler, alışveriş merkezleri ve sağlık kurumları için önerilen sistem sayesinde duyuru, uyarı, ikaz, promosyon ve bildirimlerin etkili bir şekilde yapılması ön görülmektedir. Yüz tanıma tabanlı akıllı duyuru sistemi kişi tanıma, cinsiyet belirleme ve yaş tahmini gibi özellikleri %100 oranında tespit ederek, kişiye ait duyuruları öncelik durumlarına göre göstermektedir. Ayrıca, yapılan deneysel çalışmalar sonucunda kişi tanıma ve sistemde duyuruların gösterilmesi ortalama 1,3 saniyede gerçekleştirildiği gözlenmiştir. Duyuru sistemine ait gerçekleştirilen anket çalışmasına göre, sistemi kullananların %85’i faydalı ve kullanışlı olduğunu ifade etmiştir.