THE EFFECT OF COVID 19 ON MARKETS AND CONSUMER BEHAVIOR


Torun Kayabaşı E.

International Marmara Social Sciences Congress (Spring) 2020, Kocaeli, Turkey, 19 - 20 June 2020, vol.1, pp.44

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.44
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Due to the absence of the necessary vaccine or drug for the contagiousness and treatment of Covid 19 virus, the pandemic feature and the lethal effects of many people have been restricted in many countries around the world. Therefore, measures such as the closure of the workplaces outside the certain production areas for an indefinite period of time, with the restrictions of the rulers of the countries, the prohibition of people leaving their homes and circulation unless it is obligatory outside; economically affected all markets. Consumers had to change their shopping behavior due to the epidemic that caused economic contraction in both countries and people's budgets. People tended to postpone their non-urgent needs, except products that would meet their mandatory needs. Therefore, sectors other than compulsory food producers and outlets remained in a difficult situation. The wheels of the economy were to turn as desired and all markets had to move towards contraction. It is inevitable that the pandemic, whose spreading speed and shape has not been clearly revealed yet, will affect the markets and people's income more negatively for a long time. Unemployment, the inability of production sectors to work at full capacity, stagnation in the markets, the country's brink of economic contraction will force people to change their shopping habits.


Keywords: Covid 19, Market, Consumer, Purchasing Behavior, Production Economy

Günümüzde ortaya çıkan Covid 19 virüsünün bulaşıcılığı ve tedavisi için gerekli aşı veya ilacının bulunmaması, pandemi özelliği ve ölümcül etkileri sebebiyle tüm dünya ülkelerinde insanların pek çok faaliyetleri kısıtlandı. Dolayısıyla ülkelerin yöneticilerinin çeşitli kısıtlar getirerek, belirli üretim alanları dışındaki iş yerlerinin belirsiz bir süre kapatılması, insanların evlerinden çıkmalarının ve dışarıda zorunlu olmadıkça dolaşımının yasaklanması gibi tedbirler; ekonomik olarak bütün piyasaları etkiledi. Hem ülkelerin hem de insanların bütçelerinde ekonomik daralmaya neden olan salgın sebebiyle tüketiciler alışveriş davranışlarında değişikliğe gitmek zorunda kaldı. İnsanlar zorunlu ihtiyaçlarını giderecek ürünler dışında acil olmayan ihtiyaçlarını erteleme eğilimine girdi. Dolayısıyla zorunlu gıda üreticileri ve satış yerleri dışındaki sektörler zor durumda kaldılar. Ekonominin çarkları istenildiği gibi dönmemdi ve bütün piyasalar daralmaya doğru gitmek zorunda kaldı. Henüz yayılma hızı ve şekli çok net olarak ortaya konulamayan Pandeminin piyasaları ve insanların gelirlerini uzun süre daha olumsuz etkileyeceği kaçınılmaz görülmektedir. İşsizlik, üretim sektörlerinin tam kapasiteyle çalışamaması, piyasalardaki durgunluk, ülkenin ekonomik daralmanın eşiğinde olması önümüzde sıkıntılı günlerin devam edeceği algısı insanları alışveriş alışkanlıklarında değişiklik yapmaya zorlayacaktır.


Anahtar Kelimeler: Pandemi, Covid 19, Piyasa, Tüketici, Satın Alma Davranışı, Üretim Ekonomisi