Gümüşhane İli Su Kaynakları ve Su Ürünleri Sektörünün MevcutDurumu


Creative Commons License

Aydın H.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.4, pp.176-182, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.176-182

Abstract

Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Gümüşhane ili sahip olduğu akarsu, göl ve barajları ile kültür balıkçılığı üretimi için büyük bir potansiyele sahiptir. İldeki baraj ve göletlerin toplam yüzeyleri 745,3 hektardır. Gümüşhane’de faaliyette bulunan su ürünleri tesislerinin tamamı gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği yapmaktadır. Gümüşhane ilinde 1994 yılında 15 ton olan alabalık üretimi yıldan yıla hızlı bir artış kaydederek 1996 yılında 50 tona, 1997 yılında 120 tona, 1999 yılında 300 tona, 2006 yılında 552 tona, 2008 yılında 1.837 tona, 2009 yılında 1.898 tona kadar yükselmiştir. 2009 yılından sonra alabalık üretimi azalmaya başlamış ve 2010 yılında 1.674 ton, 2011 yılında 1.683 ton ve 2012 yılında 1.450 ton olarak gerçekleşmiştir. Resmi istatistik kayıtlara henüz girmeyen 2013 yılı üretim değerlerine göre ilde mevcut 40 alabalık üretim tesisinde 3.125 ton porsiyon boy alabalık ve 4.350.000 adet yavru alabalık üretimi yapılmıştır. İlde alabalık üretimindeki artışta en büyük etken baraj göllerinde kurulan ağ kafeslerde alabalık yetiştiriciliğin yapılmaya başlanmasıdır. İlde yapılmakta olan veya yeni tamamlanan barajlar ve göletlerde de balıkçılık yapılmaya başlanmasıyla birlikte bu üretim daha da artacaktır. Gümüşhane’de avcılığı yapılan başlıca su ürünleri ise sazan (Cyprinus carpio) ve alabalık (Salmo trutta) dır.