Modern Kuramların Postmodern Yansımaları: Okur Odaklı Edebiyat Kuramlarında Okurun Konumlandırılışı


Köseoğlu B., Toprak M.

DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, vol.2017, pp.49-70, 2017 (Peer-Reviewed Journal)