Cumhuriyet'in Ressam Yazıları


BAYER Z. C.

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2022

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Atatürk Üniversitesi Yayınları
  • City: Erzurum
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Cumhuriyet'in Ressam Yazıları, ressamlarımızın kaleminden dönemin sanat ortamına ışık tutan ve bu ortamı detaylarıyla okuma fırsatını bulabileceğimiz kapsamlı bir kitap. Kitap dönem olarak 1923-1950 yılları arasındaki sanat ortamını kapsarken, söz konusu ortamın oluşmasındaki sanat politikasından ve yayın politikasından bahisle söze başlıyor. Kitaba adını veren yazılar ise içeriğin ana eksenine oturuyor. Bu bölümde dönemin sanat politikasına koşut olarak devlet desteği bağlamında sanat ve sanatçının himayesi etrafında görüşler ve önerilerin kaleme alındığı yazılar yer alıyor. Sanayi-i Nefise Mektebi, sonradan değişen ismiyle Güzel Sanatlar Akademisi ile Avrupa'da burslu sanat eğitiminin yolunu açan Avrupa Konkurları, çoğunlukla resim eğitimine odaklanan yazılarla takip eden bölümün içeriğini oluşturuyor.

            Cumhuriyet'in ressam yazarları, devletin "modern ve çağdaş bir Türkiye inşa etme" hedefi ile bağlantılı olarak sanatın ülke çapında, özellikle de halk kitleleri arasında tanıtılıp yaygınlaştırılması meselesinden hareketle sanat kültürünü, duyuşunu, sevgisini oluşturmaya yönelik pek çok yazı kaleme alıyorlar. Kitapta bu kapsamda, kırsal kesimi hedef alan ve sanatın söz konusu kesimde tanıtılıp sevdirilmesi, yaygınlaştırılması için gösterilen çabaları, ressamların yurt gezilerini, sergileme faaliyetlerini, sergi mekânı sorunlarını, Türk resmi ve ressamlarını, akımlar ve sanatçılar bağlamında Batı'da resim sanatını, Türk sanatında özgünlük ve millîlik meselelerini, sanat eleştirisine yaklaşımları ve kuram oluşturma yönündeki gayretleri, ressam yazılarından direkt alıntılarla detaylıca okumak mümkün.

            Yirmi yedi senelik süreçte sanat üzerine söylenen, yazılıp çizilen yığınla sözün kalıcı olmasını sağlamak amacıyla hazırlanan Cumhuriyet'in Ressam Yazıları kitabının sanata gönül vermiş okurlara ışık tutması dileklerimle.