Estimation of the Dynamic Characteristic of a Structure and Condition Assessment using Structural Identification Algorthms


Creative Commons License

Sert A., Beyen K.

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.1-9, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

It is known that the building behaviour under earthquake loads can be very complex . Being an active earthquake zone, in our country earthquakeloads plays a big role in the design. By lessons learned from the Kocaeli Earthquake, it is clear that many buildings don not behave as they are assumed in a project office. In this study, we show that some of assumption used when evaluating the structures are not valid in every case. Firstly, Kocaeli earthquake is used in the finite element package program. Secondly, the structural characteristics have been estimated by using the system identification algorithms in Matlab, such as modal frequancies, damping ratio. Structural health monitoring status assasment has been shown and discussed for pratical assesment of damage.

Yapılar dinamik yüklemeler altında farklı davranış gösterdiği bilinmektedir. Aktif bir deprem kuşağında olan ülkemizde deprem yapısal tasarımda büyük bir rol almaktadır. 17 Ağustos Kocaeli Depreminden sonra bölgede yürütülen çalışmalarda yapıların proje bürolarında tasarlandığı gibi davranmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada yapılar tasarlanırken kullanılan bazı varsayımların her durumda geçerli olmayacağı ve sistem ile ilgili karakteristik parametrelerin sistemden alınan tepkiler ile elde edilebileceği matematiksel ortamda kurulan 4 katlı betonarme bir binada gösterilmeye çalışılmıştır. Kocaeli depremi kaydı sonlu elemanlar analiz programında modellenen tipik bir bina yapısında uygulanarak ve yapıda oluşturulan gözleme istasyonundan alınan tepkiler, Matlab makro yazılım ortamında sistem tanılama algoritmaları yardımıyla yapısal dinamik özellikler tahmin edilmiştir. Yapı sağlığı durum değerlendirmesi pratik uygulanabilirlik açısından hasar tespiti için gösterilmiş ve tartışılmıştır.