Katodal Transkranial Stimulasyonunun Hemiplejik Ve Srerebral Palsili Çocukların Dikkat Ve El Fonksiyonları Etkisi


ÇAPA TAYYARE B. , ÇEKMECE Ç. , ŞEN S. , AKYÜZ M. , DURSUN N. , DURSUN E.

ULUSLARARASI KOGNİTİF NÖROBİLİM KONGRESİ, 19 - 22 Mayıs 2016