Ebeveyn Stres Ölçeği Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikleri


Creative Commons License

Gördesli M. A., Aydın Sünbül Z.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.11, no.61, pp.199-213, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 61
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.199-213
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Berry ve Jones (1995) tarafından geliştirilen Ebeveyn Stres Ölçeği'nin Türk ebeveynlere uyarlanmasıdır. Çalışma 534 ebeveyn ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin geçerliliği, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Maddelerin ayırt ediciliği, güçlüğü ve bilgilendiriciliği Madde Cevap Kuramı kullanılarak incelenmiştir. Ölçeğin ayırt ediciliği, ayrıca alt ve üst % 27 puanları arasındaki fark bağımsız gruplar ttesti yapılarak sınanmıştır. Ebeveyn Stres Ölçeği ile Yaşam Doyumu Ölçeği puanları arasında negatif, Ebeveyn Stres Ölçeği ile Algılanan Stres Ölçeği puanları arasında pozitif yönde ilişki olduğu bulunmuştur. İç tutarlılık katsayısının ölçeğin tamamı ve alt ölçekler için .70-.81 arasında olduğu gözlenmiştir. Bu bulgular, Ebeveyn Stres Ölçeği'nin Türk ebeveynlerin stres düzeyini ölçmek için geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.