An Investigation of the Differences between Students in Lowand High Achieving Schools and between Female and MaleStudents based on Motivational and Cognitive Variables inTurkey


Acar Ö.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.500-518, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada çok başarılı ve az başarılı okullarda okuyan öğrenciler; fene karşı olan tutumları, epistemolojik inançları, üst-bilişsel becerileri, fen öğretimiyle ilgili görüşleri ve sosyo-ekonomik statüleri açısından karşılaştırılmışlardır. Ayrıca kız ve erkek öğrenciler, hem çok başarılı hem de az başarılı okullarda bu değişkenler açısından karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları, çok başarılı okullarda okuyan öğrencilerin bu değişkenlerin hepsinde az başarılı okullarda okuyan akranlarına göre daha yüksek puan elde ettiğini göstermiştir. Ayrıca çok başarılı okullarda kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha olumlu epistemolojik inanç ve fen öğretimiyle ilgili görüş belirtmiş ve yüksek fen başarısı elde etmiştir. Diğer taraftan az başarılı okullarda kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha olumlu üst-bilişsel becerilerinin olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar çerçevesinde fen eğitimiyle ilgili gerekli tavsiyeler yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler