Ameliyathane Havalandırma Santrallerinin İşletme Şartlarının Değiştirilerek Enerji Verimliliğinin Artırılması


KISSAL A., BİLGİN M. Z.

EVK 2015 VI.Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi, Turkey, 4 - 06 June 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey