LOW-COST ADSORBENTS USED IN HEAVY METAL CONTAMINATED WASTE WATER TREATMENT


Creative Commons License

Alyuz B., Veli S.

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.23, pp.94-105, 2005 (Journal Indexed in ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 23
  • Publication Date: 2005
  • Title of Journal : SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI
  • Page Numbers: pp.94-105

Abstract

move heavy metals from wastewater.had sufficient binding capacity to reese alternative adsorbents ste. It was shown that thwaste; and, rice husk and coconut shell as agricultural warry and ash as industrial natural adsorbents; waste sluinexpensive materials like chitosan, zeolite, and clay as bon, we focused on the Instead of activated carwastewater treatment applications, it has high costs.though commercial activated carbon is widely used in removal performances in waste water treatments. Alondensing the metal binding capacities, costs and metal wastes. They all were compared with each other cl adsorbents, and the adsorbents obtained from industrial and agricultural Adsorbents are classified as naturatechnical feasibilities are reviewed. in wastewater treatment and their In this review, adsorbents used

Bu derleme makalede atıksu arıtımında kullanılan adsorbentler ve arıtımdaki teknik uygunluklarıincelenmiştir. Adsorbentler; doğal, endüstriyel ve tarımsal atıklardan elde edilen adsorbentler olarak sınıflandırılmıştır. Bu adsorbentler metal bağlama kapasiteleri, maliyetleri ve arıtımda gösterdikleri verimlilik bakımından karşılaştırılmışlardır. Adsorpsiyon işlemlerinde aktif karbon yaygın olarak kullanılmasına rağmen yüksek maliyetlere yol açmaktadır. Aktif karbona alternatif oluşturabilecek, düşük maliyetli kitosan, zeolit, kil gibi doğal adsorbentler; atık çamur, kül gibi endüstriyel atıklar ve pirinç kabuğu, narenciye kabuğu, hindistan cevizi kabuğu gibi tarımsal atıklar üzerinde durulmuş ve bu adsorbentlerin atıksulardan ağır metal gideriminde yeterli bağlama kapasiteleri olduğu görülmüştür.