Yenilikçilik Düzeyi ve Örgüt Performansı İlişkisi Denizcilik Ulaştırma İşletmelerinde Bir Uygulama


YORULMAZ M. , ALKAN G.

Imcofe’16: Internatıonal Multıdıscıplınary Congree Of Eurasıa, Odesa, Ukraine, 11 - 13 July 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Odesa
  • Country: Ukraine