3 BOYUTLU YAZICI PARÇALARINDA BAĞLANTI TİPLERİNİN MEKANİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Çelik T., Mutlu İ., Özkan A.

International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, vol.6, pp.137-142, 2022 (Peer-Reviewed Journal)