Zaman Yönetimi Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Yenihan B., Öner M.

Trakya Üniversitesi İİBF e-Dergisi, vol.2, no.2, pp.56-68, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Trakya Üniversitesi İİBF e-Dergisi
  • Page Numbers: pp.56-68
  • Kocaeli University Affiliated: No

Abstract

Ampirik olarak yapılan bu çalışmada, Sakarya Üniversitesi, İİBF ve İşletme Fakültesi öğrencilerinin “zaman yönetimi” becerilerini ölçmek ve karşılaştırmak hedeflenmiştir. Öğrenciler, herhangi bir sosyal kulübe üye olup olmamaları yönünden ve cinsiyet farklılıklarına göre karşılaştırılmıştır. Çalışmaya toplam da 382 öğrenci katılmış ve veri toplama yöntemi olarak Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilip, Alay ve Koçak (2003) tarafından uyarlanan “Zaman Yönetimi Envanteri” kullanılmıştır. Bu envanter orijinal olarak üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanan ve üç bölümden oluşan bir ankettir.