Spontan HBsAg serokonversiyonu gelişen kronik hepatit B infeksiyonu Bir olgu sunumu


AYNIOĞLU A., ALTUNOK E., AKHAN S. , SAYAN M.

Yaşlılık ve enfeksiyonlar 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu BUHASDER 2013, Turkey, 25 - 29 October 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey