Mitokondriyal seril tRNA sentetaz gen SARS2 defekti saptanan bir olgu yeni bir mutasyon ve HUPRA sendromundan farklı bir fenotip


HİŞMİ B., BELOSTOTSKY R., FRISHBERG Y., ÜTİNE G. E. , TALİM B., ÜNAL Ö. , ...More

Uluslararası Katılımlı XI. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Turkey, 1 - 04 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey