Primer amenoreli bir olguda A-CGH ve konvansiyonel sitogenetik yöntemlerin karşılaştırılması


DOĞRUOĞLU B., ÇİNE N. , EREN KESKİN S. , SÜNNETÇİ AKKOYUNLU D. , GÜMÜŞLÜ K. E. , AYDIN D., ...Daha Fazla

13. Ulusal Tıbbi biyoloji ve Genetik Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye