Enkoprezisi olan bir ergene psikodinamik yaklaşım


ÜNVER H., BİNGÖL KARAGÖZ D., ALKAŞI a., ÇAKIN MEMİK N. , COŞKUN A.

26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 16 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey