Enflasyon ve Stagflasyon Olgularına Yönelik Çözüm Politikaları ve Türkiye Örneği


Creative Commons License

Bal O.

“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi”, vol.8, no.1, pp.473-489, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Makro ekonominin konularından biri olan enflasyon ekonomistler tarafından ayrıntılı olarak incelenmiş ancak, en son geliştirilen bir kavram olan stagflasyon üzerinde çalışmalar sınırlı sayıda kalmıştır. Ekonomilerde üretimin artması, fiyatlar ve ücretlerin yüksek olması işsizliğin azalması gibi etkinliklerin yüksek olduğu dönemlerden sonra, durgunluk dönemi yaşanmaktadır. Fiyat ve talep şoklarıyla fiyatların yüksek olmasına eşanlı olarak yüksek işsizliğin ve yüksek enflasyonun olduğu stagflasyon dönemine girilir. Bu aşamada Klasikler ve Monetarist teori kayıpların ve kazanımların konjonktürel olduğunu, bunalımın ekonominin doğal akışı içerisinde düzeleceğini iddia ederken, Keynesçiler müdahaleciliği önerir. Bu makale; enflasyon ve stagflasyonu betimleyici bir yaklaşımla ele almıştır. Makalenin amacı; enflasyon ve stagflasyon olgularını tanımlamak ve nedenlerini sunmaktır. Makalede kullanılan yöntem; tümdengelim ve betimleyici veri analizi yöntemleridir.