30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Ulusal Basın Ve Kocaeli Yerel Basınında Yer Alan Siyasal Reklamların Analizi


Creative Commons License

Koçer S. , Ölçer N.

I. Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Çanakkale, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2014, ss.506-530

  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.506-530

Özet

Demokrasilerde siyasi parti ya da adaylar, çeşitli tanıtım yöntemleri kullanarak oy verenleri etkilemeye ve kendilerine oy vermeleri konusunda ikna etmeye çalışırlar. Tutundurmanın önemli bileşenlerinden olan reklam, siyasal pazarlamada başvurulan önemli bir araçtır. Siyasal partilerin kendilerini ifade etme aracı olarak kullandıkları siyasal reklamlar, son dönemdeki hem yerel hem de genel seçimlerde yaygın kullanım alanı bulmaktadır. Seçmen

tercihlerini etkilemede kullanılan siyasal reklamların konu edildiği bu çalışmada, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Türkiye’deki siyasi partilerin siyasal reklamları kullanma sıklıkları, hangi tür reklamlara daha çok önem verdikleri ve bu tür reklamlarda ön plana çıkarılan konuların neler olduğu tartışılmaktadır. Çalışmanın evrenini ulusal ve yerel gazeteler oluşturmaktadır. Nicel içerik analizi kullanılarak 1 Mart- 30 Mart dönemindeki ulusal gazetelerden Hürriyet, Cumhuriyet, Yeni Akit ve Zaman ile Kocaeli yerel basınından Bizim Kocaeli, Özgür Kocaeli ve Demokrat Kocaeli gazetelerinden oluşan örneklem analiz edilmektedir. Yapılan incelemelerde; AK Parti'nin ulusal basındaki reklamlarında adayların yer almadığı. Başbakan'ın görsellerinin ve mesajlarının yer aldığı görülmektedir. CHP'nin ulusal reklamlarında görsel ve içerik açısından bir bütünlük bulunmadığı, her bir reklamın görsel ve içeriğinin birbirinden farklı olduğu dikkat  çekmektedir. AK Parti reklamlarında Recep Tayyip Erdoğan baskın unsur iken, CHP reklamlarında adayların ön plana çıktığı görülür. AK Parti yerel reklamlarında adayların fotoğrafları yer almaktadır. CHP'nin yerel reklamlarında adaylar ve projeleri ön plandadır. Her iki parti reklamlarında olumsuz reklam sayısında diğer dönemlere göre bir artış yer almaktadır. Her iki partinin ulusal ve yerel reklamları birbirinden farklıdır ve yerel projelerden ziyade ülke genelini ilgilendiren mesajlar yer almaktadır.