Ege Denizi ve Ege Bölgesi'nin Jeolojisi ve Evrimi


Creative Commons License

Yılmaz Y., Genç Ş. C. , Gürer Ö. F. , Karacık Z., Altunkaynak Ş., Bozcu M., ...More

in: Türkiye Denizleri, Naci Görür, Editor, TÜBITAK Yayınları, İstanbul, pp.211-336, 1999

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 1999
  • Publisher: TÜBITAK Yayınları
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.211-336
  • Editors: Naci Görür, Editor

Abstract

Ege Bolgesi'nin Senozoyik evrimi başlıca 2 jeolojik evre ivinde tamttlabilir. Bunlann ilki Mesozoyik sonundan başlayarak, Tetis Okyanusu'nun yokolup, Alp sistemini oluşturan sıkışma rejimi altında geçen ve gelişen dönemdir. Bunu izleyen evre ise bolgesel bir K-G gerilme dönemidir. Birinci evre, dalma-batma tektoniğinin denetledigi ve geliştirdigi bir jeolojik evrim dönemidir. Okyanus(lar)m yok olması ile, bu okyanuslan sınrlayan kıtalar birbirleri ile çarpışarak, çarpışma tipi dağ kuşaklarının oluşmuştur. Ege ve onu dolayılı olarak etkileyen alan içinde, bu donemde, Apenin, Dinarid, Hellenid, Balkan Daglan ve Anadolu'da, Taros ile Pontid kuşakları oluşmuştur. Aynı dönemde, Ege Bölgesi'nden uzakta olmasma ragmen, Arabistan ile Avrasya çarpışması, Anadolu'nun tümünün, Ege Bölgesi de dahil olmak üzere, jeolojik gelişiminde önemli etkiler yapmıştır. Bu etkiler günümüzde de sürmektedir.