İmar Hukukunda Düzenleme Ortaklık Payının Eşya Hukukuna İlişkin Sonuçları


Çabri S.

Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, 3-4 Mayıs 2018, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2018, ss.34-35

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.34-35

Özet

Sempozyumda sunduğum bildiri "İmar Hukukunda Düzenleme Ortaklık Payının Eşya Hukukuna İlişkin Sonuçları". İmar Kanunu m. 18 uyarınca bir yerde arazi ve arza düzenleme yapılmasının eşya hukuku bakımından önemli sonuçları bulunmaktadır. Konumuz kapsamında arazi ve arsa düzenlemesinin eşya hukuku bakımından sonuçları öğreti ve Yargıtay kararları doğrultusunda sunulmuştur.