KADIN TIBBİ SEKRETERLERİN YAŞADIKLARI İŞ-AİLE ÇATIŞMALARI VE İŞ DOYUM SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ


Creative Commons License

Mahmut G., Yenihan B.

Sosyolojik Düşün, vol.4, no.2, pp.25-41, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Sosyolojik Düşün
  • Page Numbers: pp.25-41
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

İş-aile çatışması kavramı, çalışan bireylerin yaşadıkları rol çatışmaları ekseninde şekillenirken, iş doyumu kısaca çalışanların işlerine karşı hissettikleri olumlu duygu ve düşünceler olarak tanımlanmaktadır. Bu iki kavram arasındaki ilişkinin birçok çalışmayla ortaya konmasının yanında, çoğunlukla iş-aile çatışması düzeylerinde yaşanan artışların, iş doyum seviyelerini azalttığı görülmektedir. Bu çalışmada kadın tıbbi sekreterlerin yaşadıkları iş-aile çatışmasının, iş doyum düzeyleri ile olan ilişkisi incelenmiş ve bu çatışmalara aracılık eden bir faktörün varlığı araştırılmıştır. Çalışmanın evrenini Kırklareli’nde bulunan kamuya ait devlet hastanelerinde görevli kadın tıbbi sekreterler oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile toplanan ham haldeki veriler içerik analizi ile incelenmiş ve sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda kadın tıbbi sekreterlerin iş-aile çatışması yaşadıkları ve bu durumun iş doyum seviyelerini olumsuz etkilediği görülmüştür. Ayrıca bu duruma aracılık eden faktör olarak toplumsal cinsiyetin kadınlara dayattığı roller ön plana çıkmıştır.