GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE ALTYAPI YATIRIMLARININ EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Creative Commons License

Bal O.

SOCIAL SECIENCES STUDIES JOURNAL, vol.4, no.21, pp.3100-3113, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 21
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: SOCIAL SECIENCES STUDIES JOURNAL
  • Page Numbers: pp.3100-3113
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Dünya ekonomi Gelişmiş, Gelişmekte Olan ve Geri Kalmış Ekonomiler olarak üç kategoride ele alınmaktadır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Gelişmekte Olan Ekonomiler dokuz ülkeyi kapsamaktadır. Ülkelerin sanayideki gelişmişliği kendi kategorisindeki sıralamayı da belirlemektedir. Bu ülkelerdeki altyapı yatırımları çok uluslu girişimlerin sürdürülebilirliğinin nedenidir. Yatırımlardaki karlılık ve süreklilik onların hayat damarıdır. İlgili sektörlerde liberalleşme politikaları altyapı yatırımlarında önemlidir. Dış yardımlar da yatırımları tetikleyen önemli kalemlerdendir. Yapılan bu çalışmada 2000-2016 yıllarını içermekte ve dört bölümden oluşmaktadır. Yerel ve küresel girişimlerin örnekler de verilmektedir