Karaycanın Karşılaştırmalı Grameri Kırım Ağzı Esasında


Çulha T.

Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2019

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Türk Dil Kurumu Yayınları
  • City: Ankara

Abstract

Bu kitap, Karaycanın başta Kırım olmak üzere Trakay ve Haliç diyalektlerinin ses ve yapı bilgisi bakımından karşılaştırmasını içeren çalışmanın ikinci baskısıdır. İkinci baskıya hazırlanırken kitabın ilk baskısına büyük oranda bağlı kalınmış, sadece birkaç düzeltme ve örneklerin gösterimine ilişkin düzenleme yapılmış; bu süre zarfında yayımlanan eserler çalışmaya dâhil edilmemiştir.