Farklı Geometrik Birleştirme Parametrelerinin ve Fiber Yönlenme Şekillerinin Kompozit Panellerin Pim ile Yük Taşıma Performansına Etkisi


YILMAZ T. , SINMAZÇELİK T.

7th International Fracture Conference, 19 - 21 October 2005