Bir Katı Atık Bertaraf Tesisi için Otomasyon Sistem Tasarımı ve Uygulaması


AYAZ M., ERHAN K., TAŞDEMİRCİ E., KARAÇOR M.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, vol.2, pp.178-190, 2014 (Peer-Reviewed Journal)